Amria Free Zone Alexandria , Egypt

+2 03 4542124, 4542123
Fax :+2 03 4500470